Зміна адреси сервера еквайрингу!

Зміна адреси сервера еквайрингу!

Не забудьте налаштувати РРО! Зміна адреси сервера еквайрингу!

C 15 червня 2017, адреса сервера еквайрингу rro.interplat.ua , буде не дійсний.

Щоб уникнути блокування роботи касових апаратів (РРО) внесіть зміну адреси сервера еквайрингу, перевірте актуальність настройки всіх РРО для передачі даних на сервер за адресою:

rro.fiscal.systems:30583 (IP адреси: 94.247.229.10:30583)

Керівництво користувача – зміна адреси сервера еквайрингу

Дана інструкція описує процедуру зміни адреси еквайра на РРО серії MINI. Процедура має відмінності в залежності від типу РРО.

I. Зміна адреси еквайра на касових апаратах MINIT400ME вер. 41013.
Для зміни адреси еквайра на MINIT400ME вер. 4101-3 необхідно виконати наступні дії:

a) Перейти в комунікаційний блок клавішами “%” “КТ” . b) Змінити користувача на “Адмін” . c) Зайти в “Налаштування” → “Налаштування застосунків” → “ДПС” . d) Виконати “Оновіті список еквайрів” .


Після успішного оновлення списку  еквайєрів, на екрані відобразиться напис: “Список еквайрів успешно оновлено!” .

e) Далі в пункті меню “Вибір еквайра” вибрати потрібний еквайєр.

Також можна вказати адресу еквайра вручну. Для цього необхідно перейти в пункт меню: “Налаштування” → “Налаштування застосунків” → “ДПС” → “Вибір еквайра” → “Ввести URL …” .

В даному пункті меню можна прописати доменне ім’я або IP адреса еквайра вручну. Для Фіскальних систем вказуємо адресу: rro.fiscal.systems і порт: 30583 Кнопка “ЧЕК” перемикає розкладку клавіатури, клавіша “ПС” видаляє останній символ.  

II. Зміна адреси еквайра на касових апаратах з КСЕФ серії MINI-T. 
Для зміни адреси еквайра на касових апаратах з КСЕФ серії MINI-T 
необхідно виконати наступні дії:

a) Виконати команду “820” . Команда закрита паролем сервісного інженера “15290” . b) Виконати “Завантажити” При цьому буде завантажений актуальний список еквайєрів. c) У пункті “Вибір Із списку” вибираємо потрібний нам еквайєр. Для перемикання еквайєрів використовуємо клавіші ” ⇧ ” і ” ⇩ “.  

Також можна вказати адресу еквайра вручну. Для цього в команді ” 820 ” необхідно вибрати пункт: “Редагуваті” . В даному пункті меню можна прописати доменне ім’я або IP адреса еквайра вручну. Для Фіскальних систем вказуємо наступну адресу:  rro.fiscal.systems:30583 Зберігаємо налаштування клавішею “ПС” . Для виходу з команди використовуємо “ОПЛ” .

III. Зміна адреси еквайра на фіскальних реєстраторів з КСЕФ серії 
МІНІ – ФП. 

Для зміни адреси еквайра на фіскальних реєстраторів з КСЕФ серії МІНІ-ФП 
необхідно виконати наступні дії:

a) Підключити фіскальний реєстратор до ПК: 
– МІНІФП54.01 кабелем 
078 – МІНІФП81.01 кабелем 192 – МІНІФП82.01 кабелем 194 – Будь-який фіскальний реєстратор USB кабелем b) Запустити ПО UNI_PROGress . c) У вкладці “Зв’язок и дані про РРО” встановити з’єднання, для цього натиснути “Підключіті” . d) Натиснути на модель принтера в верхньому лівому кутку програми. Далі “Серівне обслуговування” 


“Код доступу”
 . Вказуємо пароль сервісного інженера:  “15290” . e) У відкритій вкладці “Сервісне обслуговування” знаходимо “Налаштування звітності” і вказуємо необхідне доменне ім’я або IP адреса еквайра. Потім для запису налаштувань натискаємо “Відправити” Для Фіскальних систем вказуємо наступну адресу: rro.fiscal.systems:30583 
   

як змінити адресу еквайрингу у фіскальному реєстраторі міні ФП 54.01

IV. Зміна адреси еквайра на модемах UNS-SM12.03GSM і касових апаратах серії MINI500 / 600.XXME. 
Для зміни адреси еквайра на модемах UNSSM12.03 GSM необхідно виконати наступні дії: 
a) Підключити модем до ПК за допомогою ПО UNS_Explorer . 
b) Видалити файл ” acq_list.xml ” і перезавантажити модем. Файл буде завантажений заново (при наявності SIMкарт з доступом в інтернет). 
c) Після включення модему виконати пункт “а)” , потім відкрити файл “dps.set” . 
d) Переконатися, що в налаштуваннях <CustomUrl> і <CustomPort> встановлені коректні настройки URL і порту. Для Фіскальних системповинен бути встановлений адреса: rro.fiscal.systems і порт: 30583

<DPSSettings> 
<CustomUrl> rro.fiscal.systems </ CustomUrl> 
<CustomPort> 30583 </ CustomPort> 
<AcqID> auto </ AcqID>

Також, можна вказати адресу еквайра вручну. Для цього потрібно виконати пункт “а)” , відкрити файл “dps.set” і виконати наступні зміни:

  • в налаштуванні <CustomUrl> прописати потрібний URL
  • в налаштуванні <CustomPort> прописати потрібний порт
  • в налаштуванні <AcqID> прописати значення “custom” замість “auto”
  • зберегти файл і перезавантажити модем.

V. Зміна адреси еквайра на модемах ICS M2 Combi.

Для зміни адреси еквайра на модемах ICS M2 Combi необхідно виконати наступні дії:

a) Відкрити програму для настройки модему M2_CFG.exe і перейти у вкладку “Дії” . 
b) Вибрати пункт “Отримати конфігурацію” , встановити коректний COM-порт і натиснути “Старт” . Після цього в програму буде завантажено поточні настройки модему. 
c) Перейти у вкладку “Обмін з ДПА” , в поле “IP адреса” прописати потрібну адресу еквайра і в поле “Порт” прописати потрібний порт. Для Фіскальних систем вказуємо наступний IP адреса: 94.247.229.10 і порт: 30583
d) Знову перейти у вкладку “Дії”, Вибрати пункт “Передати конфігурацію” і натиснути кнопку “Старт” .

VI. Зміна адреси еквайра на модемах XM-01. 
Для зміни адреси еквайра на модемі XM-01 необхідно виконати наступні дії:

a) Підключити модем до ПК. 
b) Увійти на веб-сторінку модему, за адресою “192.168.8.2” . 
c) Перейти на вкладку “Налаштування” . 
d) У розділі “Пристрій” , заповнити поля: 
– в полі “Адреса еквайра”  прописати потрібний URL 
– в поле “Порт еквайра” прописати потрібний порт 
– зберегти зміни, натиснувши на кнопку “Зберегти”

Для Фіскальних систем вказуємо наступну адресу: rro.fiscal.systems і порт: 30583

Зміна адреси еквайра на модемах XM01